Download: Kịch bản bán hàng mẫu cho một sales BĐS

Trước mỗi một dự án quan trọng nhất là sales BĐS có một kế hoạch bán hàng tốt, sự chuẩn bị này sẽ giúp bạn chắc thắng 50% dự án đó. Một kịch bản bán hàng gồm phân tích sản phẩm, khách hàng, giai đoạn dự án, kế hoạch chạy gom khách, kênh quảng cáo, nguồn lực, nhân sự trong nhóm triển khai và cuối cùng quan trọng nhất là MỤC TIÊU chốt.

KBBH: NHƯ MỘT TẤM BÁN ĐỒ GIÚP BẠN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHO MỖI MỘT DỰ ÁN CỤ THỂ. NẾU BẠN KHÔNG CÓ KBBH GIỐNG NHƯ BẠN ĐI VÀO RỪNG MÀ KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ.

kbbh

Để hoàn thành kịch bản bán hàng BĐS này bạn học viên đã học 01 ngày lớp MKT BĐS của Trần Minh, các bạn đăng ký email mình sẽ gửi để các bạn tham khảo.

Hội thảo: Chiến lược “Tạo phễu” cho sales BĐS – Ngày 31/8 tại Tầng 3, The Vuong, D2 Giảng Võ, Hà Nội. Đăng ký: tại đây

 

15 Comments

 1. Đỗ Văn Dương August 25, 2017 Reply
  • Trần Minh August 25, 2017 Reply
   • thanh May 7, 2018 Reply
   • Hoàng tùng May 10, 2018 Reply
   • Nguyễn Công May 28, 2018 Reply
 2. Nguyen Then Vy August 25, 2017 Reply
 3. Bùi quốc dũng August 26, 2017 Reply
 4. Nguyễn Vân Trường November 22, 2017 Reply
 5. Nguyễn Tuấn Anh November 30, 2017 Reply
 6. Nguyen Hong December 3, 2017 Reply
 7. Hứa Học May 16, 2018 Reply
 8. Băng July 6, 2018 Reply
 9. Phương Di August 2, 2018 Reply
 10. Trần bằng giang September 22, 2018 Reply
 11. văn phương September 28, 2018 Reply

Leave a Reply