Kinh nghiệm telesales cho sales bất động sản mới?

Telesale luôn là một công việc mà bất cứ sales bất động sản nào mới cũng phải làm, đây là kênh mang lại hiểu quả cao nhất mà lại ít chi phí nhất, làm thế nào để có thể telesales bất động sản hiểu quả, làm sao để bản thân mình trở lên yêu thích công việc telesales ?

Xem video ví dụ về Telesales BĐS:

Leave a Reply