DUC_3473

Giá trị cốt lõi của Sàn BĐS?

Việc các sàn BĐS đa số đều phập phù, lúc lên lúc xuống, phụ thuộc vào thị trường, nguyên nhân chính dẫn tới việc này chưa tìm ra được giá trị cốt lõi không chủ …
ai

Quyền lực của môi giới BĐS

Quyền lực của môi giới ngày càng lớn khi thị trường vào giai đoạn khó khăn hơn, và 2 quyền lực lớn nhất của Môi giới là: 1. Quyền chọn Khách hàng: Nhiều bạn MG …