Xu Hướng SEO 2016 – Slide

Xu hướng SEO 2016 có gì mới? Và một năm 2015 nghành SEO ở Việt Nam thế nào? Xu hướng SEO 2016 được chia sẻ bởi Trần Minh trong hội thảo Xu hướng Digital Marketing 2016.

Nội dung chính:

  • Xu hướng SEO Mobile: Tôi ưu nội dung, trải nghiệm trên Mobile.
  • Local và Vocal sẽ phát triển mạnh.
  • Các giai đoạn SEO đi sâu và việc phát triển hành vi mua sắm của người dùng.
  • Nội dung bằng Video và xu hướng video.
  • SEO chỉ phải việc riêng của SEOer mà là tất cả những gì liên quan.

Xem slideshare.net: 

One Response

Leave a Reply